v sovislosti s přípravou tzv. Plánu udržitelné městské mobility Hradce Králové připravujeme nové pojetí webové platformy, která by zahrnovala kompletní informace k dopravě a městské mobilitě v Hradci Králové a jeho okolí.
Současně s tím hledáme způsob, jak efektivně prezentovat informace pro hradecké cyklisty.
Pro turistické informace navštivte www.hkinfo.cz a pro dopravní informace www.hradecjede.cz